با حضور رئیس تعزیرات حکومتی بازرسی از اتاق اصناف صورت گرفت.

با حضور همرنگ رئیس حکومتی؛رئیس اداره غله ؛مسئول بازرسی اتاق اصناف و بازرسان اداره صمت ؛ بهداشت و جهاد کشاورزی از واحدهای صنفی بازرسی بعمل آمد.

در بازرسی ها ضمن تذکرات لازم ۵ پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

همچنین یک واحد صنفی نانوایی بعلت عدم رعایت ساعت پخت و تعطیلی خودسرانه پلمپ‌گردید