پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته عفاف و حجاب به همت ناحیه مقاومت بسیج و ادراه ورزش و جوانان.

پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته عفاف و حجاب به همت ناحیه مقاومت بسیج و اداره ورزش و جوانان برگزار شد و به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا گردید.