آقای فاتحی فرماندار ازنا خواستار جلوگیری و جدی با شکارچیان مناطق حفاظت شده حیات وحش و منابع طبیعی اشترانکوه شد.

مهندس فاتحی فرماندار ازنا بهمراه درویشی رئیس اداره حفاظت از محیط زیست ضمن بازدید از مناطق حفاظت شده حیات وحش و منابع طبیعی اشترانکوه از نزدیک در جریان مسائل این حوزه مهم شهرستان قرار گرفت.

فاتحی فرماندار ازنا ضمن تقدیر از عملکرد این اداره بر تشدید حفاظت از این مناطق بکر و طبیعی و حیات وحش اشترانکوه تاکید نمود و خواستار جلوگیری و مقابله جدی با شکارچیان شد در این منطقه شد.

رئیس شورای تامین شهرستان ازنا افزود : قطعا با کسانی که به محیط زیست و حیات وحش اشترانکوه تعرض کنند برخورد خواهد شد و در این باره از همه ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین بر حفظ حریم رودخانه ها و ممنوعیت برداشت های غیرمجاز از آنها تاکید کرد و از برخورد جدی و قانونی با متعرضین به حریم رودخانه های سطح شهرستان در روزهای آینده خبر داد.

وی نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها نیز واکنش نشان داد و از اعلام جرم علیه نهادهای مسئول و متصرفان حریم رودخانه به دستگاه قضا خبر داد و گفت : با هر کس که در مقابله با تصرف رودخانه ها کوتاهی کرده باشد بعنوان ترک فعل و عدم نظارت در دوره مسئولیت برابر قوانین موجود برخورد خواهد شد.