سازمان سنجش طی بیانیه‌ای ضمن عذرخواهی از داوطلبان به‌خاطر خبر قبلی، اعلام کرد کنکور ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.حذف دروس عمومی، برگزاری کنکور دو بار در سال و افزایش سوابق تحصیلی به ۴۰ درصد از مصوبات جدید است.

سازمان سنجش طی بیانیه‌ای ضمن عذرخواهی از داوطلبان به‌خاطر خبر قبلی، اعلام کرد کنکور ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.حذف دروس عمومی، برگزاری کنکور دو بار در سال و افزایش سوابق تحصیلی به ۴۰ درصد از مصوبات جدید است.