بازتاب گسترده دیدار پوتین با مقام معظم رهبری در رسانه‌های بین‌المللی