با توجه به بالارفتن مصرف انرژی برق امروز ۲۹ تیرماه برق مناطق ذیل به دلیل عملیات اضطرار بار به شرح ذیل قطع می باشد. روستاها و چاههای آب کشاورزی مسیر فیدر پاچه لک شامل مناطق روستاهای گرجی ،برجله، هندر و سلطان‌ آباد و تاسیسات مسیراز ساعت ۱۲ الی ۱۶ از کلیه مشترکین و همچنین مشترکینی […]

با توجه به بالارفتن مصرف انرژی برق امروز ۲۹ تیرماه برق مناطق ذیل به دلیل عملیات اضطرار بار به شرح ذیل قطع می باشد.

روستاها و چاههای آب کشاورزی مسیر فیدر پاچه لک شامل مناطق روستاهای گرجی ،برجله، هندر و سلطان‌ آباد و تاسیسات مسیر
از ساعت ۱۲ الی ۱۶

از کلیه مشترکین و همچنین مشترکینی که در این مکانها دارای وسائل حساس به برق و وابستگی به برق دارند تدابیر لازم را اتخاذ نموده و تقاضامندیم به ساعت قطع و وصل برق توجه ویژه داشته باشند .

ساعت های وصل برق به صورت تقریبی می باشد و با توجه به نوع پروژه و … متغییر است.

همشهریان عزیز آیا میدانید در سال جاری با رعایت الگوهای مصرف برق امکان رایگان شدن هزینه برق مصرفی و دریافت جایزه برای شما امکان پذیر است .