برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس شهرستان ازنا

صبح امروز ستاد کرونا به ریاست مهندس فاتحی فرماندار در محل فرمانداری ازنا برگزار شد.

فاتحی فرماندار ازنا ضمن استماع گزارش رئیس شبکه بهداشت خواستار اطلاع رسانی دقیق و به موقع به شهروندان شد و بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.

فاتحی واکسیناسیون را یکی از مهمترین راهکارهای عملی مقابله با ویروس کرونا دانست و گفت : در بحث واکسن موجودی کافی در شهرستان داریم و امیدواریم خانواده ها و افرادی که واکسن دریافت نکردند سریعا اقدام کنند تا وارد مراحل بدتری از سرایت ویروس نشویم تا مجبور به اعمال محدودیت نیز نباشیم.

از مردم خواست تا در اولین فرصت دوز یادآور واکسن را سریعا دریافت نمایند.