مرکز جدید انتقال خون در شهرستان ازنا افتتاح شد

پایگاه انتقال خون شهرستان ازنا طی مراسمی با حضور مسئولین استانی ، شهرستانی و خیرین حوزه سلامت افتتاح شد.

در پی درخواست عمومی و نیاز شهرستان با اهتمام ریاست سازمان انتقال خون مرکز استان ،شبکه بهداشت و همت خیرین سلامت پایگاه انتقال خون شهرستان ازنا به بهره برداری رسید.

شایان توجه است که این پایگاه با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال راه اندازی و صددرصد آن توسط خیرین سلامت تامین شده که بخش عمده آن توسط خانواده مرحوم حاج ابراهیم دهقانی اهدا گردیده است.