برگزاری جلسه ستاد زراعت شهرستان ازنا

صبح امروز جلسه ستاد زراعت با محوریت جهش تولید در دیمزارها، رعایت تناوب زراعی، کشت حبوبات دیم و دانه های روغنی و اجرای طرح کشاورزی قراردادی با حضور مهندس لک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، مهندس میر معاون تولیدات گیاهی سازمان، مهندس شاه منصوری نماینده بنیاد برکت، مهندس طهماسبی مدیر زراعت، دکتر حمیدیان مدیر پروژه امنیت غذایی، مهندس خادمی مجری طرح کشاورزی قراردادی، مهندس ولدی کارشناس زراعت، مهندس پیرداده کارشناس حبوبات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و همچنین مهندس روشن معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، مسئولین ادارات و‌ واحد‌های ستادی شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ازنا برگزار گردید.

در ابتدا مهندس لک مدیر جهادکشاورزی شهرستان ازنا ضمن خیرمقدم به حضار، گزارش مختصری از وضعیت اراضی کشاورزی میزان تولیدات و همچنین وضعیت سطح زیر کشت شهرستان را ارائه نمود.
در ادامه مهندس میر معاون محترم تولیدات گیاهی سازمان در خصوص اهمیت طرح جهش تولید در دیمزارها و همچنین کشاورزی قراردادی توضیحاتی را ارائه و پس از بحث و تبادل نظر و همچنین جمع‌بندی نقطه نظرات حاضرین در جلسه موارد زیر مقرر گردید:

۱_ مقرر گردید جهت اجرای هرچه با کیفیت تر طرح‌ جهش تولید در اراضی دیمزار یک کارشناس بعنوان مجری فنی طرح در شهرستان انتخاب و به استان معرفی گردد.

۲_ رعایت تناوب زراعی در اراضی دیمزار در طرح جهش تولید با جدیت تمام پیگیری گردد.

۳_ کشت دانه های روغنی ازجمله کلزا، کاملینا و گلرنگ با توجه به ضرورت تأمین روغن مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج ارز بصورت ویژه پیگیری و سهمیه تخصیصی شهرستان حتی الامکان اجرایی گردد.

۴_ تشکیل تشکل های تخصصی کشاورزی ازجمله تعاونی حبوبات کاران و … در شهرستان پیگیری و اجرایی گردد.