اخرین خبر درخواست نماینده ازنا الیگودرز از وزیر ورزش و‌ جوانان

توجه ویژه به تکمیل قرارگاه کوهنوردی در تیان شهرستان ازنا در دامنه اشترانکوه ضرورت دارد.