در پی بارندگی اخیر و در پی بازدید میدانی فرماندار ازنا از روستای گنجه و مشکل آبگرفتگی در معابر اصلی روستا با دستور فاتحی فرماندار و پیگیری آدینه بخشدار جاپلق و همکاری دستگاه قضایی شهرستان مشکل مرتفع و عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری معابر در روستای گنجه بخش جاپلق بمنظور دفع آب های سطحی و […]

در پی بارندگی اخیر و در پی بازدید میدانی فرماندار ازنا از روستای گنجه و مشکل آبگرفتگی در معابر اصلی روستا با دستور فاتحی فرماندار و پیگیری آدینه بخشدار جاپلق و همکاری دستگاه قضایی شهرستان مشکل مرتفع و عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری معابر در روستای گنجه بخش جاپلق بمنظور دفع آب های سطحی و بهداشت عمومی انجام شد.

لازم بذکر است این پروژه بعلت معارض و ممانعت یکی از اهالی با مشکل روبرو شده بود که با ورود فرماندار و دادستان مشکل مرتفع و با فرد متعرض برابر قانون برخورد صورت گرفت.