بازدید فرماندار ازنا از سد و روستای کمندان / مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند

صبح امروز فاتحی فرماندار ازنا با حضور در روستای کمندان از سد کمندان بازدید بعمل آورد.

فرماندار ازنا تاکید کرد با توجه بالارفتن دمای هوا و قرار گرفتن در اوج تابستان و  کاهش ورودی آب به پشت سد ، انتظار میرود مردم در مصرف آب نهایت صرفه جویی را داشته باشند تا با مشکلی روبرو نشویم.

وی در ادامه افزود : در بخش کشاورزی سعی بر آن است که به نحوی مدیریت کنیم که کشاورزان عزیز منطقه با مشکلی روبرو نشوندتا به فصل برداشت برسیم و در این رابطه هماهنگی با آب منطقه ای و بخشداری مرکزی صورت گرفته است.