کسب رتبه اول مسابقات برنامه نویسی  کشور

آقای علیرضا دهقان دانش آموز ازنایی موفق به کسب رتبه نخست برنامه نویسی اندروید در مسابقات کشوری گردید.