مرتضی شیروانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان در ابلاغی مسعود امیری را به عنوان سرپرست معاونت راهداری این اداره کل منصوب کرد. طی ابلاغی از سوی مرتضی شیروانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان، مسعود امیری به عنوان سرپرست معاونت راهداری این اداره کل منصوب شد. وی در […]

مرتضی شیروانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان در ابلاغی مسعود امیری را به عنوان سرپرست معاونت راهداری این اداره کل منصوب کرد.

طی ابلاغی از سوی مرتضی شیروانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان، مسعود امیری به عنوان سرپرست معاونت راهداری این اداره کل منصوب شد.

وی در این ابلاغ آورده است: با هماهنگی بعمل آمده با معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند شما، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت راهداری این اداره کل تعیین می گردید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای  لرستان، تلاش در راستای پیشبرد اهداف سازمان و ارتقای ایمنی راه های استان را از اولویت های این حوزه متذکر شده است.

امیری پیش از این رئیس اداره نگهداری راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان بود که با این ابلاغ، جایگزین عارف امرایی شد.امرایی از اردیبهشت ۹۸ تاکنون معاونت راهداری لرستان را عهده دار بوده است.