دیدار فرمانده سپاه ناحیه ازنا با اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگار

این جلسه به منظور تجلیل از خبرنگاران  بمناسبت هفته خبرنگار در محل دفتر فرمانده سپاه ناحیه ازنا هم_اکنون در حال برگزاری است.