افتتاح کانال ابرسانی روستای طیان

حضور سردار کشکولی فرمانده سپاه  استان لرستان در روستای تیان جهت افتتاح کانال ابرسان روستا که توسط گروه های جهادی تیان ساخته شد.