بازدید معاون وزیر بهداشت از بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا

دکتر بهرام دارایی معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو ، دکتر بهران دلفان رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دکتر علی فرهادی معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا بازدید کردند.

دکتر دارایی پس از بازدید از بخشهای ، اورژانس ، رادیولوژی ، سونوگرافی ، داروخانه ، سی سی یو ، اتاق عمل های در حال ساخت و LDR بیمارستان گفت : بطور شبانه روزی کار اتمام چهار اتاق عمل در حال ساخت بیمارستان پیگیری و گزارش روند ساخت پروژه داده شود چون شهرستان ازنا با افتتاح این چهار اتاق عمل خود کفا خواهد شده و ما هم کمک های لازم را درجهت تحهیزات آن را خواهیم کرد .

دکتر دلفان رییس دانشگاه در این بازدید بر شتاب روند ساخت بخش اتاق عمل بیمارستان تاکید کرد.