اعزام تیم کاراته دختران باشگاه نشاط به مسابقات قهرمانی کشور

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان