بازدید دکتر قالیباف از کارخانه داروسازی بایرافلاک ازنا

ورود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به شهرستان ازنا و بازدید از داروسازی بایرافلاک در اولین روز از هفته