فرماندار سرزده از میدان میوه تره بار ازنا بازدید کرد

در پی گزارشات متعدد مردمی پیرامون گرانی افسارگسیخته قیمت میوه در شهر ازنا فاتحی فرماندار ازنا نیمه های شب گذشته به صورت سرزده از محل میدان میوه تره‌بار ازنا بازدید کرد .

در این بازرسی شبانه لک رئیس اتاق اصناف و بازرس اتاق اصناف و عوامل انتظامی فرماندار را همراهی نمودند که مقرر گردید که امروز پنجشنبه همه صاحبان غرفه میوه و سبزیجات در محل فرمانداری حاضر و نسبت به کاهش قیمت ها سریعاً اقدام نمایند.