افتخار افرینی دختر لرستانی در مسابقات کشوری

در دومین روز برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در استان اصفهان دختر لرستان از ازنا سرکار خانم نادیا پازیاری دومین مدال برنز  این دوره از مسابقات را در وزن هشتم برای استان لرستان به ارمغان  آورد تا لرستان به دومین مدال خود در این مسابقات دست پیدا کند.