جدیدترین‌های «واحد صنفی املاک»

در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و دستور مقام‌ محترم قضایی یک‌ واحد صنفی مشاور املاک توسط اداره نظارت بر اماکن پلیس پلمپ گردید .

مجددا تاکید میگردد کلیه واحدهای صنفی مشاور املاک موظف به اجرای دستورالعملهای ابلاغی میباشد.