بازدید سرزده فرماندار از مرکز خدمات پلیس +10

صبح امروز فاتحی فرماندار ازنا با حضور در مرکز خدمات پلیس+۱۰ شهرستان ازنا از نزدیک با مردم گفتگو و بر روند تمدید و صدور گذرنامه موقت زائران اربعین نظارت نمود.

در این بازدید برخی از مردم و زائران اربعین که برای دریافت صدور گذرنامه به این مرکز مراجعه کرده بودند با فرماندار به گفتگو پرداخته و در خواست های خود را ارائه دادند.

نماینده عالی دولت در شهرستان ازنا در پایان این بازدید روند خدمت رسانی به زائران اربعین را در مرکز خدمات پلیس +۱۰ قابل قبول دانست وبر  تداوم این خدمت رسانی تاکید کرد.