اربعین صف‌آرایی علیه جریان زور و تزویر در عالم است

حجت‌الاسلام والمسلمین سپهوند امام جمعه شهرستان ازنا:

جریان اربعین غیر از جلوه های مذهبی، یک صف آرایی سیاسی و دیپلماتیک علیه جریان زور، زور و تزویر در عالم است .