جدیدترین خبرهای ((مسابقات تکواندوی قهرمانی کشور ))

ورزشکاران شایسته ازنایی محمدرضا عباسی در بخش نوجوانان،ایلیا صادقی در بخش خردسال در مسابقات قهرمانی استان انتخابی کشور موفق به کسب مقام اول مسابقات گردیدند .

ایلیا صادقی در تاریخ۳۰،۳۱شهریور در استان کردستان شهر سنندج به مسابقات کشوری اعزام میگردد.