لذت خدمت به زائرین اربعین حسینی توسط خادمین موکب شهدای ازنا