برگزاری «مانور زلزله» در مدارس شهرستان ازنا

صبح امروز همزمان با سراسر کشور مانور زلرله در یکی از مدارس شهرستان ازنا با حضور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران ازنا و جمعی از مدیران دستگاه های امدادی برگزار گردید.

مهندس فاتحی در پایان این مانور در جمع دانش آموزان با اشاره به کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله بوسیله ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی و ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر زلزله را از جمله اهداف مانور دانست و خواستار افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و سایر پدیده های طبیعی و کسب مهارت و آموزش های لازم در این زمینه شد.

وی همچنین از خدمات شبانه روزی دستگاه های امدادی در شهرستان تقدیر کرد.