اهدای خون به بیماران نیازمند

اهدای خون توسط کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ازنا

صبح امروز، مدیریت و کارکنان آموزش و پرورش ازنا با حضور در مرکز انتقال خون الیگودرز و اهدای خون، به یاری بیماران نیازمند شتافتند.