فردا مدارس در همه مقاطع تحصیلی دایر و فعالیت طبق روال عادی است

فردا مدارس در همه مقاطع تحصیلی دایر و فعالیت طبق روال عادی است

به استناد گزارش اداره هواشناسی و با توجه به عادی شدن شرایط جوی به اطلاع عموم شهروندان محترم شهر ازنا میرساند فردا #دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ مدارس در همه مقاطع تحصیلی دایر بوده و فعالیت آموزشی به روال قبل و به صورت حضوری میباشد.

ستاد مدیریت بحران شهرستان ازنا
روابط عمومی فرمانداری ازنا