دیدار و گفتگو فرماندار ازنا با مدیرکل ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد

مهندس فاتحی فرماندار شهرستان با حضور در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دکتر منیری مدیرکل ترویج قرآن و‌عترت دیدار و‌ گفتگو کرد.

فاتحی با بیان ظرفیت های قرآنی شهرستان ازنا به وجود حافظان و قاریان متعدد در این شهرستان ، بر لزوم رفع موانع و مشکلات موسسات و کانون های قرآنی تاکید کرد و خواستار حمایت ویژه در این زمینه شد.

دکتر منیری ضمن خیر مقدم به مهندس فاتحی فرماندار شهرستان قول مساعد داد در اسرع وقت به شهرستان ازنا سفر نموده و از نزدیک با مدیران موسسات قرآنی دیدار و به مشکلات به صورت ویژه رسیدگی نماید.