برگزاری مراسم یوم الله نهم دی همزمان با اقامه نماز جمعه

برگزاری مراسم یوم الله نهم دی همزمان با اقامه نماز جمعه

زمان: جمعه ۹ دیماه ۱۴۰۱

مکان: مصلی امام جعفر صادق (ع)

ساعت ۱۱ صبح همراه با اقامه نماز جمعه