برگزاری مسابقات تکواندو در بخش خردسالان و نونهالان به مناسب هفته بصیرت

در این رویداد ازنا ۱۲ نماینده در کمربندهای پایه داشت که موفق به کسب عنواین مختلف گردیدند.

۱.آریانا دهقان مقام اول🥇
۲.ایدا پیرامون مقام اول🥇
۳.اوا پارسایی. مقام اول🥇
۴رها مرزبان. مقام اول 🥇
۵ هستی محمدی. مقام اول 🥇
۶ ساغر آسترکی. مقام دوم🥈
۷ آنیتا فرامرزی. مقام دوم 🥈
۸ اتوسا کریمی. مقام دوم🥈
۹ سارینا علیرحیمی. مقام دوم🥈
۱۰ هانیه صالحی مقام سوم🥉
۱۱ بهار ملایی. مقام سوم 🥉
۱۲ فاطمه مرزبان. مقام سوم🥉