نذر نان صلواتی به یاد حاج قاسم سلیمانی به همت موکب فرزندان حاج قاسم شهرستان ازنا

نذر نان صلواتی به یاد حاج قاسم سلیمانی به همت موکب فرزندان حاج قاسم شهرستان ازنا در سالروز شهادت سردار رشید اسلام با همکاری و مشارکت نانوا محله بلوار ولیعصر

جان فدا

حاج قاسم