حضور پرشور مدیر و پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

حضور پرشور مدیر و پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در محل مصلی امام جعفر صادق علیه السلام