اعزام تیم های عملیاتی هلال احمر له محورهای ازنا /اراک

اعزام تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر به محور های ازنااراک / ازناالیگودرز / ازنا_دورود و محور روستایی دره تخت