بارش برف در ازنا

حال و هوای شهر ازنا در بارش برف زمستانی امروز