بحران بهداشت و درمان در ازنا

یکی از مهمترین مشکلات شهرستان ازنا مشکلات بهداشت و درمان است ، سالهاست مردم این منطقه از کمبود فضای فیزیکی بیمارستانها و کمبود پزشک متخصص رنج می برند.

علیرغم زحمات مسئولین مربوطه این خلاء باقی و ازنا نبود پزشکان متخصص را همچنان حس می کند.

وجود پیچ و خم بسیار در این مسیر رفع این مشکل را سخت کرده…
مشکلاتی چون اقناع پزشکان متخصص
نبود فضای درمانی و بیمارستانی
نبود خدمات برای کادر درمان
و مهم تر از همه تجهیزات پزشکی که باید در اختیار پزشکان قرار گیرد .

با وجود همه لغزندگی های این مسیر، درخواست مردم خوب ازنا از مسئولینشان برای بودن یک پزشک متخصص چشم بسیار توقع ناچیزیست.
پزشکی که نه فضای بیمارستانی آنچنانی نیاز دارد و نه تجهیزات فراوان…

مسئولین محترم!
مردم ازنا از نداشتن پزشک متخصص چشم گله مند هستند…!

گله مند هستند
از طی مسافت زیاد و منتظر ماندن در صف ویزیت مطب شهرهای همجوار …

مردم‌گله مند هستند
از اینکه با مراجعه به مطب شهر های مجاور، بیشتر از مردم شهر همسایه با همشهریان خود مواجه می شوند.

در آخر اینکه به نظر می رسد آوردن یک پزشک متخصص چشم حتی برای دو روز در هفته انتظار زیادی نباشد.