افتخار دیگر برای ورزش شهرستان ازنا

۳ طلای نخست مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان کشور (تاکستان-۱۴۰۱) به استان لرستان رسید

در پایان رقابت‌های دسته ۶۱ کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری جوانان کشور در تاکستان، ابوالفضل خاکباز از شهرستان #ازنا استان لرستان عنوان قهرمانی را به دست آورد.

رده‌بندی نفرات برتر یکضرب، دوضرب و مجموع دسته ۶۱ کیلوگرم:

یک ضرب
ابوالفضل خاکباز (لرستان) ۱۰۰
متین محمدی (کردستان): ۹۸
ابوالفضل رضاخانیان (کرمان): ۹۳
دوضرب
ابوالفضل خاکباز (لرستان) ۱۱۷
متین محمدی (کردستان): ۱۱۲
آرمین رحیمی (تهران): ۱۱۱

مجموع
ابوالفضل خاکباز (لرستان): ۲۱۷
متین محمدی (کردستان): ۲۱۰
آرمین رحیمی (تهران): ۲۰۳