تیم های برتر شهرستان ازنا در رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در لرستان به مسابقات کشوری راه یافتند

.تیم های برتر شهرستان ازنا در رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در لرستان به مسابقات کشوری راه یافتند تیم های برتر چهارمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان در سه بخش معرفی شدند

به گزارش #ازناخبر ، چهارمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در لرستان پس از ۴۸ ساعت رقابت به کار خود پایان داد و آثار تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در بخش برنامه کاربردی ویژه تلفن همراه، گروه شهیدان باقری از ازنا مقام اول، ویزیت چی از سپید دشت مقام دوم و هایکا از الشتر مقام سوم را کسب کردند.

در بخش بازی، گروه اقتدار ایران از الشتر مقام اول، گمنام از سپیددشت مقام دوم و زندگی نامه شهدا از بروجرد به عنوان تیم سوم شناخته شدند.

در بخش پویانمایی نیز گروه هر کس که جان نداد به جانان نمی رسد از ازنا مقام اول، گروه پای مردانگی از خرم آباد مقام دوم و گروه شهید حجت اله مهرابیان از نورآباد مقام سوم را کسب کردند.