حضور پررنگ بانوان انقلابی شهرستان ازنا در راهپیمایی روز جمعه

حضور پررنگ بانوان انقلابی شهرستان ازنا در راهپیمایی امروز در محکومیت اقدام نشریه موهن شارلی‌ابدو و فعالیت ویژه معاونت خواهران ستاد نمازجمعه ازنا