حضور مادحین ازنا در منزل پیر غلام «عباسعلی محمدی»

حضور مادحین ازنا در منزل پیر غلام «عباسعلی محمدی» بزرگ ترین کلکسیون دار نوارهای مذهبی که با بیش از ۱۸ هزار نوارکاست لقب آقای نوارکاست ایران را به خود اختصاص داده است.جناب آقای محمدی سال ۱۳۱۲ در روستای فین ازنا چشم به جهان میگشایدو بعد از فوت والدین به اراک میرود و اکنون نیز چندین دهه می‌باشد که در تهران سکونت دارد.وی عمده معروفیتش را از گلبانگ محمدی دارد .منبع صوت و نوای دهه های ۳۰ تا ۶۰ ،ضبط سخنرانی های مرحوم استاد کافی،فلسفی ،شهید بهشتی ،شهید باهنر …و مداحان بزرگ کشور زمره ای از ۱۸ هزار آثار ضبط شده ای است که این پیر عاشق بدون هیچ چشم داشت و کاملا مشتاقانه و داوطلبانه در گلبانگ محمدی اش داشت .در کنار ضبط آثار ،چاپ اعلامیه های حضرت امام، حضور در جبهه های حق، پرداختن به مدیحه‌سرایی ، توفیق سرودن اشعار آئینی،تاسیس انجمن شعر و همچنین ناظمی مجمع الذاکرین تهران از دیگر افتخارات عمر بابرکت ایشان است.حال که به دلیل کهولت سن شاید کمتر توان حضور در دیگر جلسات تهران را داشته باشد اما نگذاشته است که چراغ انجمن شعرش خاموش شود و در منزل شخصی اش به صورت هفتگی این امر را برگزار میکند.