اجرای حکم قلع و قمع بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان ازنا

صبح امروز باحضور عوامل اجرائی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، طی دستور مقام قضایی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، عملیات تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای طازران شهرستان ازنا اجراء و به وضع اولیه اعاده گردید.

لازم بذکر است با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن اجرای احکام قطعی قضایی و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی مجدداً به اطلاع بهره برداران عزیز شهرستان ازنا می رساند؛ هرگونه ساخت و ساز اعم از احداث بنا، فنس کشی، دیوارکشی و حصاربندی بدون اخذ مجوز، در اراضی کشاورزی ممنوع و موجب پیگرد قانونی خواهد بود، لذا از بهره برداران عزیز درخواست میشود قبل از هرگونه اقدام در اراضی کشاورزی حتماً نسبت به طی مراحل قانونی از طریق امور اراضی جهاد کشاورزی اقدام نمایند.