حضور دو تیم از بسیجیان شهرستان ازنا در چهارمین رویداد دیجیتال بسیج

حضور دو تیم از بسیجیان شهرستان ازنا در چهارمین رویداد دیجیتال بسیج
این تیم ها در رشته های انیمیشن سازی و برنامه نویسی به مدت ۴۸ ساعت با هم به رقابت می پردازند .

آرزوی موفقیت برای این دوستان بسیجی