اعلام مزایده عمومی اجاره املاک شهرداری

اعلام مزایده عمومی اجاره املاک شهرداری

شهرداری ازنا در نظر دارد بر اساس مجوز شورای محترم اسلامی شهر و کمیته انطباق فرمانداری نسبت به اجاره املاک ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. ۱-اجاره کشتارگاه دام شهرداری ازنا ۲-اجاره جایگاه CNGشهرداری ازنا مهلت بازدیدو خرید اسناد تا۱۴۰۱/۱۱/۱۲ مهلت ارائه پیشنهاد تا۱۴۰۱/۱۱/۲۴ نکته :در خصوص سامانه ستاد و برگزاری مناقصه با آقای جدیدی تماس بگیرید۰۹۰۱۱۴۰۵۵۴۸همراه ۰۶۶۴۳۴۲۲۱۶۵داخلی ۱۲۰امور قراردادها