لحظه حضور رهبر معظم انقلاب بر سر مزار شهید ،صبح امروز

لحظه حضور رهبر معظم انقلاب بر سر مزار شهید ،صبح امروز

هر تعاملی از رهبری با آرمان علی‌وردی می‌بینیم، یاد آور لحظاتی است که به آرمان گفتند به آقا توهین کند و نکرد و بیشتر شکنجه شد؛ و به لحظه‌ای که این موضوع به اطلاع رهبری رسید.یاد طیب هم می‌افتیم؛ اگر دروغ بستن به امام را قبول می‌کرد، اعدام نمی‌شد.جان دادن برای احترام به مردان خدا