تخصیص پنج میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به بیمارستان امام‌علی (ع)

رئیس بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا

پنج میلیارد تومان تجهیزات پزشکی وارد شهرستان ازنا شدتخصیص پنج میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به بیمارستان امام‌علی (ع)

وحید رحیمی گفت: روند ارتقاء زیرساخت‌های درمانی شهرستان با اضافه شدن تجهیزات پزشکی باارزشی حدود پنج میلیارد تومان به بیمارستان امام علی (ع)، سرعت گرفته است.

رحیمی اظهار داشت : با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده از طرف ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ، نماینده محترم ازنا-دورود ، فرماندار محترم و ریاست شبکه بهداشت این محموله تجهیزات پزشکی روز گذشته به ازنا رسید.

وی اضافه کرد : این تجهیزات پزشکی شامل دستگاه های سونوگرافی ، چراغ سیالیتیک پرتابل ، دی سی شوک ، اسلیت چشم پزشکی است که برای استقرار در بیمارستان امام علی (ع) در نظر گرفته‌شده است.

رئیس بیمارستان امام علی (ع) ازنا تصریح کرد: رسالت اصلی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا در گام نخست افزایش سطح رضایتمندی مردم نجیب شهرستان ازنا است و بدون شک ارتقاء تجهیزات پزشکی یکی از مقدمات تحقق این رسالت است.