تکواندوکاران دختر نونهال و نوجوان ازنا در مسابقات گرامی داشت دهه فجر استان لرستان خوش درخشیدند

تکواندوکاران دختر نونهال و نوجوان ازنا در مسابقات گرامی داشت دهه فجر استان لرستان که در روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه در خرم اباد برگزار شد خوش درخشیدند و به عنوان دوم تیمی دست یافتند.

تیم الف:با مربیگری سرکار خانم فاطمه حیدری
محدثه متاعی:مقام اول
هانیه سادات صالحی:مقام اول
ساغر آسترکی:مقام اول
نازنین دهقان:مقام دوم
یاسمین لک:مقام سوم

تیم ب:با مربیگری سرکار خانم زهرا رضایی

یاسمن چهار محالی:مقام اول
نرگس آل گودرز:مقام دوم
سارینا علیرحیمی:مقام دوم
ساغر خلیلی:مقام سوم
زهرا جیریایی:مقام سوم
راحله نظری:مقام سوم
ریحانه اکبری:مقام سوم
زینب جیریایی:مقام سوم

تیم پ:با مربیگری سرکار خانم سارا همتی
هستی محمدی:مقام اول
آنیتا فرامرزی: مقام دوم