راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه در شهرستان ازنا 🇮🇷

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه در شهرستان ازنا 🇮🇷

زمان : شنبه ۲۲ بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح هم زمان با سراسر کشور

مسیر راهپیمایی:شهر ازنا : از میدان شهید صادقی به سمت میدان ولیعصر (عج)بخش جاپلق (شهر مومن آباد ) : از میدان بسیج شهر مومن آباد به سمت مصلی