حضور پر رنگ دهه هشتاد و نودی ها

همزمان با سراسر کشور، دهه نودی‌ها و هشتادی‌ها پا به پای جوانان و نوجوانان در شهرستان ازنا در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کردند