حضور گسترده مردم در راهپیمایی شهر مومن اباد

حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نقشه‌های استکبار را خنثی می‌کند